یکی از قدیم ترین ظروف بسته بندي مواد ظروف شیشه اي است در باستانقدیم ساخت بطریهاي شیشه اي یک صنعت مهم بشمار می رفته است


مزایا شیشه و ظروف شیشه اي در بسته بندي کالا


- شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی با محتواي درون خود هیچ واکنشی نشان نمی دهد ، طعم و مزه محصول در بسته بندي شیشه بدون تغییر حفظ می شود.
- شیشه غیر قابل نفوذ ، فاقد بو و بهداشتی می باشد.
- ظرف شیشه اي از استحکام خوبی برخوردارند و به اشکال ، اندازه ها و رنگهاي مختلف ساخته می شود
- شیشه شفاف بوده و اجازه رویت محتواي خود را به خریدار و عرضه توسط فروشنده در فروشگاههاي زنجیره اي می دهد.


ویژگی بسته بندي شیشه اي


- « باید نیازهاي مصرف کننده نهایی را برآورده سازد 
- باید خصوصیاتی دارا باشد که آنرا براي عملیات شکل دادن مناسب میسازد
- باید با هزینه هاي تولید شود که در بازار فروش رقابت کند.»


معایب شیشه و ظروف شیشه اي


-« شیشه حساس به شو کهاي حراراتی و عوامل خارجی است لذا میزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه اي در مقایسه با مواد اولیه بسته هاي دیگر بالا است.
- ظروف شیشه اي وزن زیادي دارد که باعث افزایش هزینه حمل ونقل آن نسبت به انواع دیگر بسته بندي می شود.
- این خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شیشه اي قسمتی از آن خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.»

امروز
35
دیروز
113
این هفته
1,028
این ماه
4,099
همه
165,001