ب ) بسته بندي فلزي یا ظروف فلزي (حلبی)


1.«در شناخت بسته هاي فلزي عموما از دو دسته مواد استفاده می شود. مواد اولیه اي که در ساختمان اصلی ظروف بسته را تشکیل می دهد 
2. موادي که نقش کمکی دارند بدین معنی که براي مقاوم نمودن بسته در برابر خوردگی و ……. از آنها استفاده میشود.
براي تولید و ساخت بسته هاي فلزي برحسب نوع کاربرد از مواد اولیه مختلفی استفاده میشود . زیرا بسته ها در کاربرد هاي متنوع داراي خواص متفاوت هستند . مواد اولیه مورد استفاده در بسته هاي فلزي آلومینیموم ، قلع ، آهن ،نیکل ، روي و سرب می باشد که بصورت مواد خام معدنی بوده که بعد از استخراج و انجام فرآیند هایی تغلیظ گردیده و بهره برداري می شوند بعنوان مثال از آلومینیوم و مقدار کمی ار روي و آهن براي تهیه ظروف آشپز خانه استفاده می شود که مقاومت زیادي در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی دارد. براي افزایش در مقابل زنگ زدگی در صد منگنز را تا 1.25% افزایش میدهند. ویا صابونها و مواد پاکنند ه اسیدیته ضعیفی هستند که از فویل آلومینیوم استفاده میگردد. از فولاد براي تهیه ظروف و بشکه استفاده
میشود.»


مزایا استفاده از قوطی فلزي در بسته بندي


-«اغلب آنها در مقابل ضربه هاي خارجی مقاوم هستند 
- قوطی هاي فلزي در مقابل درجه حرارت بالا ( استریلیزاسیون ) از مقاومت بالاي برخودار است.
- مواد اولیه بسته بندي از مقاومت فوق العاده اي نسبت به نفوذ آب ، رطوبت، نور و اکسیژن برخوردار است .
- خاصیت مسموم کنندگی آن بسیار پائین است .


معایب استفاده از قوطی هاي فلزي در بسته بندي


1. در آنها پدیده خوردگی در مقایسه با مواد اولیه بسته بندي دیگرسریعتر ایجاد می شود در اثر خوردگی تغییراتی در سطح و داخل قوطی ایجاد می شود بخصوص هیدروژن آزاد شده در داخل قوطی منجر به باد کردگی قوطی فلزي و در نتیجه سوراخ شدن آن می شود.
2. خوردگی حاصل در قوطی فلزي می تواند باعث تغییر رنگ و کاهش ویتامینهاي محتواي موجود گردد.»

امروز
39
دیروز
113
این هفته
1,032
این ماه
4,103
همه
165,005