ج) بسته بندي پلاستیکی یا ظروف پلاستیکی


«پلاستیک ترکیباتی هستند با زنجیره طولانی و بوسیله پلیمریزاسیون ترکیبات ساده که منومر نام دارند شکل گرفته اند که به دو دسته تقسیم می شوند.


1. ترموپلاست ها


موادي هستند که با گرما نرم و در اثر کاهش حرارت سخت می شوند . این مواد بعلت داشتن خواص از قبیل مقاومت در برابر ضربه – کشش – سایش – و خراش در بسته بندي هاي مختلف استفاده می شود و در ساخت جعبه هاي شفاف – جواهرات – لوازم آرایش – بطري هاي بادي – جعبه ها و بشکه هاي براي بسته بندي محصولات غذایی – روغنها- چربی ها – گازوئیل و نوشابه ها و شامپوها بکارمیرود.


2 . ترموستها


پلاستیکهایی هستند که در اثر گرما ذوب و پس از سرد شدن مجدا تحت تاثیرگرما قرار نمی گیرند تا زمانی که در دماي بسیار بالا بسوزند این مواد از آنجاي که مقاومت خوبی دربرابر روغنها – اکسیداسیون و چربیها دارند و از طرفی بی بو و شفاف هستند لذا در کلیه صنایع – براي بسته بندي کوتاه مدت نظیر آب آشامیدنی و در مصارف بهداشتی و دارویی بکار می روند و همچنیین از انواع مختلف ترموستها بصورت آستر و لاك جهت پوشش داخلی قوطیهاي بسته بندي مواد غذایی استفاده می شود.»


مزایا بسته بندي پلاستیکی


1 . «داراي وزن مخصوص کم و قیمت نازلند 
2. از قابلیت شکل پذیري بالاي در دستگاههاي اتوماتیک بسته بندي برخوردارند
3. آنها در برابر تعداد زیادي از کالا هاي بسته بندي شده که خاصیت اسیدي و یا قلیایی دارند مقاومند.
4. پلاستیکها به انرژي کمتري در تولید و شکل دهی نسبت به قوطی فلزي و بطري شیشه اي نیاز دارند.
5. با اضافه نمودن افزونی هاي مجاز میتوان خصوصیات پلاستیک را بهبود بخشید.»
6. «پایداري شیمیایی بالایی دارند . 
7. محدویت کمتري در احتمال نشت و اثر مایعات وجود دارد.
8. سرعت تولید بالا داردند.
9. قابلیت بازیافت و استفاده مجدد جزء در موارد خاص دارند.

10 . قابلیت چاپ ، تزئین و جلوه بسیار مطلوبی داردند.»


معایب بسته بندي پلاستیکی


1.« قابلیت برگشت پلاستیکها به محیط زیست بسیار بطئی و کند است و تجزیه آن مشکل در نتیجه چرخه طبیعت را برهم می زند. 

2. اکثر پلاستیکها به اشعه ( UV) خورشید حساسند و مشکلاتی از قبیل شکنندگی یا بروز بیماریها را موجب می شوند.
3. عموما از پلاستکها در دماي بالا نمی توان استفاده نمود.
4. مواد افزودنی مانند پلاستیسا یزرو …. به منظور افزایش قابلیتهاي نظیر انعطاف بیشتر و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش غالبا مشکلاتی در بازیافت بوجود می آورد.»
5.«از معایب مهم پلاستیک این است که بعنوان ماده کمک کننده در کارخانه استفاده و در هنگام تماس با مواد غذایی به مواد غذایی منتقل می شود.»

امروز
101
دیروز
129
این هفته
989
این ماه
4,207
همه
165,310