د ) بسته بندي کاغذي و مقوایی


« کاغذ ( Paper ) بسیاري از محصولاتی که از فیبر هاي سلولزي ساخته شده اند اطلاق میگردد.»
« مهم ترین ماده اولیه براي تهیه کاغذ یا گیاهان یکساله است و براي تهیه خمیر کاغذ از کاج – صنوبر – کاج آمریکایی و مواد دیگري مانند کاه گندم– پنبه – کتان و کاغذ باطله – الیاف – تفاله – نیشکر بعنوان مواد اولیه استفاده می شود»

انواع بسته بندي کاغذي از نظر شکل


الف ) پاکتها ( Monarch ) 


که بر اساس ابعاد – اشکال – نوع – کاغذ – تعداد لایه ……به انواع بسیار متنوعی تقسیم می شود مثل پاکت دارو- پاکت کاتالوگ – پاکت پول


 ب) کیفها و ساکها یا کیسه ها ( Aag & Sacks )


انواع بسته بندي کاغذي با توجه به تعداد لایه هاي تشکیل دهنده
1. بسته هاي یک لایه نظیر پاکت نامه
2. بسته هاي چند لایه نظیر پاکت سیمان


مزایاي بسته بندي کاغذي و مقوایی


1.«کاغذ از انعطاف پذیري خوبی برخوردار است .
2. قابلیت شکل و چاپ پذیري خوبی را دارد.
3. در مقابل پاره شدن ، کشش و فشار مقاوم و محکم است.
4. کاغذ قابل بازیافت بوده و در محیط سریعا تجزیه می شود.»
5.«داراي قابلیت چاپ و رنگ براي تبلیغات می باشد لذا فروش را بالا می برد
6. در هنگام تهیه کاغذ و مواد اولیه این بسته ها را می توان بصورت مقاوم به رطوبت . تهیه نمود.
7. قابلیت بسته بندي اقلام بهداشتی نظیر دستمال کاغذي را دارد.
8. مواد اولیه کاغذ ارزان بوده و از منابع طبیعی تهیه می شود
9. به منظور تهویه بسته هاي کاغذي و مقوایی با توجه به نوع محصول می توان به راحتی سوراخی تهیه نمود.
10 . بسته هاي کاغذي و مقوایی تا حد زیادي در مقابل افزایش و یا کاهش دما محصولات را محافظت مینماید.
11 . به ابعاد و اشکال مختلف و به تبعیت از شکل محصول ، طریقه عمل و……می توان آنها را طراحی نمود
12 . در صورت تکانها و حرکات ناشی از حمل ونقل مانع از آسیب رسیدن به محصول می شوند و در صورت برخورد محصول با بدنه بسته دچار خسارتنمی شوند.»


معایب بسته بندي کاغذي و مقوایی


1.«کاغذ در مقابل نفوذ رطوبت مقاومت خوبی ندارند.
2. نفوذ گاز یا روغن از کاغذ امکان پذیر است.
3. کاغذ از قابلیت دوخت خوبی برخوردار نیست .
4. کاغذ قابلیت اشتغال بالایی داشته و به زودي آتش گرفته و آنرا منتقل می نماید.
5. در بسته بندي جامدات استفاده می شود و به منظور بسته بندي مواد فرار و مایعات باید آنها را با پوششهاي فلزي و پلاستیکی که مستلزم هزینه است پوشاند.
6. در صورت استفاده از چسبهاي ضعیف و غیر مقاوم گرد و غبار ، رطوبت هوا بر روي محیطهاي محلهاي اتصال اثر گذاشته و آنها را سست میکند . این نقطه ضعف در محصولات سنگین به ویژه در پایین بسته که محل اثر وزن محصول است بسیار دیده می شود.»

امروز
93
دیروز
129
این هفته
981
این ماه
4,199
همه
165,302