با پیشرفت روز افزون صنایع مختلف بهداشتی ،آرایشی در کشور و در سطح جهان و نیز رقابت چشمگیر هر کدام از شرکتها براي کسب بازار هدف و رضایت مشتریان بالقوه و ارائه مارکهاي مختلف با خصوصیات متنوع محصولات بهداشتی و آرایشی نقش بسته بندي بعنوان یک معرف کالا مشخص می گردد . زیرا که جهان گامی به سوي سلف سرویس برمیدارد . و در فروشگاههاي مختلف و متناوب محصولات مشابه با مارکهاي متفاوت و خصوصیات ویژه جلب توجه کرده و ارتباط بین فروشندگان و مصرف کنندگان نهایی به حداقل ممکن رسیده است

« گاهی بسته بندي وظیفه فروشنده را بهتر از آدم زنده انجام می دهد چرا که  انسانها در موقعیتهاي متفاوت داراي خصوصیات عاطفی ، رفتاري و روانی متفاوتی هستند . گاه افسرده ،بی تجربه ،خسته و بی حوصله اند . اما بسته بندي مناسب همیشه اطلاعات کاملی را در مورد محصول به مصرف کننده منتقل می نماید.»

از طرفی خریدار بدون صرف وقت بسیار،براساس تجربه ،ذوق ،سلیقه و گاه آزمایش از بین صدها محصول مشابه می توان انتخاب نماید.

« به هر حال اهمیت نگهداري و بسته بندي کالا ،کمتر از تولید آنها نمی باشد و در انتها تولید هر کالایی ، بسته بندي عامل تعیین کننده حفظ و نگهداري آن تا رسیدن به دست مصرف کننده و از طرفی بهترین و بزرگترین مروج تبلیغ محصولات یک شرکت می باشد.»

امروز
95
دیروز
129
این هفته
983
این ماه
4,201
همه
165,304