« کشور ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی که در منطقه دارد از دیر باز سابقه  مراودات تجاري داشته و کالاها و محصولات خود را بصورت کاروانهاي حاوي پارچه ، ادویه ، مصنوعات دستی به دیگر ممالک ارسال نموده است و بسته بندي این نوع کالاها نوعا از بسته بندیهاي کیسه اي همانند گونی ، چوبی ، مانند صندوقهاي مکعب مستطیل که براي مسیرهاي طولانی مناس ب بوده ، تشکیل شده است.

صنعت بسته بندي در ایران کمتر از نیم قرن سابقه دارد در حالی که در اروپا این صنعت دو قرن پیش راه اندازي شده و امروزه درآمد هاي قابل توجهی را براي تولید کنند گان کالاهاي صنعتی و کشاورزي تامین می کند.»

« صنعت بسته بندي در ایران با ساخت قوطی فلزي توسط شخصی بنام « درخشان » در سال 1309 هجري شمسی آغاز و تاریخچه بسته بندي موا د غذایی را نیز با همین تاریخ مقارن می دانیم و همچنین اولین کارخانه کاغذ سازي در سال 1328 در کهریزك احداث شد که کاغذ هاي باطله را براي تولید کاغذ و مقوا استفاده می نماید بعد از آن تعدادي واحد تولیدي دیگر در سایر نقاط ایران بوجود آمد . اساس صنعت کاغذ سازي در کشور برا اساس تولید خمیر و کاغذ شکل گرفت و سپس روز به روز کاملتر گردید.

در سال 1330 اولین قوطی فلزي جهت بسته بندي روغن نباتی جامد بوسیله دستگاههاي مدرن ساخته شد و در سال 1344 سیستم لاك زنی توماتیک در ایران نصب ومورد بهره برداري قرار گرفت.»

در حال حاضر صنایع داخلی قادر به ساخت لایه بیرونی کارتن ، کاغذ هاي مورد استفاده در جعبه و کاغذ هاي حفاظت شده ، لایه هاي پلیمري براي محصولات پاستوریزه و استرلیزه می باشد.

« اولین کارخانه مدرن ایران در سال 1349 در هفت تپه خوزستان براي تولید کاغذ هاي تحریر با استفاده از تفاله نیشکر احداث شد.

متعاقب آن کارخانه چوب و کاغذ ایران ( چوکا ) با استفاده از خمیرهاي وارداتی و خمیر هاي داخلی، کاغذ هاي کرافت و بسته بندي را تولید نمود.»

امروز
95
دیروز
129
این هفته
983
این ماه
4,201
همه
165,304