1. جلب توجه نموده و چشمگیر باشد.
2. اطلاعات مندرج روي بسته بندي باید واضح و روشن باشد . اطلاعات شامل ( نام سازنده – ترکیبات محصول – قیمت – وزن – نحوه استفاده و از همه مهم تر نقطه قوت و یژگی محصول را نشان می دهد ) .
3. ایجاد تصورات ذهنی و بصري مناسب براي مصرف کننده
4. برقراري ارتباط مناسب با محتواي داخل بسته بندي
5. بسته باید مقرون به صرفه باشد.
6. سته باید به فروش کمک نماید ( عملکرد تبلیغاتی )
7. بسته باید بر طبق قوانین دولت و محیط زیست ساخته شود.
8. بسته باید بادوام بوده تا در برابر شرایط ناهنجار حمل و نقل مقاوم باشد.
9. بسته بندي محصولات هر کشور باید با توجه به هنجارهاي فرهنگی آن جامعه طراحی و ارائه گردد .
10 . آسان باز و بسته شود یا طرز استفاده از آن براي نوبتهاي بعدي است .
11 . ایجازگویی و پرهیز از طرحها و فرمها و نقوش شلوغ خسته کننده است.

امروز
31
دیروز
113
این هفته
1,024
این ماه
4,095
همه
164,997