استرچ دستی در منزل ، صنایع کوچک و قطعات خیلی بزرگ که قابلیت قرار گرفتن بر روی دستگاه استرچ پالت را نداشته باشند مورد استفاده قرار می گیرند و یکی دیگری از موارد کاربرد استرچ دستی ،در زمانی می باشد که دستگاه استرچ پالت موجود نمی باشد .

نمونه بارز کاربرد استرچ دستی در صنایع چوب،مبلمام و فروشگاه های زنجیره ای می باشد.

امروز
14
دیروز
129
این هفته
762
این ماه
3,330
همه
70,200