1. در نظر گرفتن نوع و خصوصیات محصولات شامل ابعاد ،آحاد ،وزن،شکل ،اندازه بسته بندي
2. تطبیق خصوصیات و طرح بسته با استانداردهاي حمل و نقل
3. مواد اولیه مورد استفاده با توجه به کیفیت ، نوع ، ضمانت ، محل کاربرد آنها ، ضد آب بودن و خواص فیزیکی یا شیمیایی
4. نوع و نحوه چیدمان
5. زیبایی تبلیغات و ظاهر آراسته براي جلب نظر مشتري
« 6. زمان لازم براي بسته بندي ویا مونتاژ بسته
7. ارزیابی اقتصادي و هزینه بسته بندي»
8. نظر عاملین فروش و مشتریان در مورد ابعاد، نوع ظروف و روشهاي باز وبسته کردن آنها
9. پیش بینی امکان بازیافت و استفاده مجدد
10 . استفاده از بسته بندي یکسان براي طبقه اي از کالاها
11 . رعایت قوانین و استاندارد هاي ملی و بین المللی کشورهاي وارد کننده
12 . پیش بینی و تمهیدات لازم در برابر سرقت محتویات بسته
13 . نحوه و سیستم انبارداري
« 14 . اطلاعات روي بسته ،محل آنها ، برچسب و یا چاپ
15. « هر یک از اقسام بسته بندي داراي هزینه خاصی هستند و از نظر استحکام ، زیبایی ، جذابیت و تناسب با محصول داراي مزیتهاي هستند کهتولید کننده براي تحقق هدفهاي سازمان باید تعادلی بهینه بین این عوامل ایجاد کند. و در طراحی باید اهداف تدافعی شامل محافظت از محصول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیدگی در نظر گرفته شود و همچنین اهداف تهاجمی در بسته بندي که کمک به فروش محصول مورد توجه واقع می شود مورد توجه قرار گیرد»

امروز
104
دیروز
129
این هفته
992
این ماه
4,210
همه
165,313