1. در نظر گرفتن نوع و خصوصیات محصولات شامل ابعاد ،آحاد ،وزن،شکل ،اندازه بسته بندي
2. تطبیق خصوصیات و طرح بسته با استانداردهاي حمل و نقل
3. مواد اولیه مورد استفاده با توجه به کیفیت ، نوع ، ضمانت ، محل کاربرد آنها ، ضد آب بودن و خواص فیزیکی یا شیمیایی
4. نوع و نحوه چیدمان
5. زیبایی تبلیغات و ظاهر آراسته براي جلب نظر مشتري
« 6. زمان لازم براي بسته بندي ویا مونتاژ بسته
7. ارزیابی اقتصادي و هزینه بسته بندي»
8. نظر عاملین فروش و مشتریان در مورد ابعاد، نوع ظروف و روشهاي باز وبسته کردن آنها
9. پیش بینی امکان بازیافت و استفاده مجدد
10 . استفاده از بسته بندي یکسان براي طبقه اي از کالاها
11 . رعایت قوانین و استاندارد هاي ملی و بین المللی کشورهاي وارد کننده
12 . پیش بینی و تمهیدات لازم در برابر سرقت محتویات بسته
13 . نحوه و سیستم انبارداري
« 14 . اطلاعات روي بسته ،محل آنها ، برچسب و یا چاپ
15. « هر یک از اقسام بسته بندي داراي هزینه خاصی هستند و از نظر استحکام ، زیبایی ، جذابیت و تناسب با محصول داراي مزیتهاي هستند کهتولید کننده براي تحقق هدفهاي سازمان باید تعادلی بهینه بین این عوامل ایجاد کند. و در طراحی باید اهداف تدافعی شامل محافظت از محصول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیدگی در نظر گرفته شود و همچنین اهداف تهاجمی در بسته بندي که کمک به فروش محصول مورد توجه واقع می شود مورد توجه قرار گیرد»

امروز
31
دیروز
0
این هفته
31
این ماه
882
همه
68,790