.PolyCom, Package the best

.PolyCom, Package the best

قالبگیری بادی

قالبگیری دمشی مناسب ترین روش برای ساخت قطعات توخالی، مانند بطری های پلاستیکی محسوب می شود.یعنی جایی که ضخامت دیواره ی ظرف در همه جا یکسان است و شکل خارجی اهمیت زیادی دارد. حدود ۱۰ درصد از قطعات پلاستیکی به این روش تولید می شوند. ...

قالبگیری دمشی مناسب ترین روش برای ساخت قطعات توخالی، مانند بطری های پلاستیکی محسوب می شود.یعنی جایی که ضخامت دیواره ی ظرف در همه ...

مقایسه تولید فیلم پلی اتیلن به روش اکستروژن بادی برای HDPE و LDPE

دو روش اصلی برای اکسترود فیلم استفاده می شود: اکستروژن فیلم بادی [1]و اکستروژن فیلم ریخته گری[2] در هر  دو روش پلیمر ذوب شده و سپس پلیمر مذاب وادار به خروج از یک شکاف باریک می شود. این شکاف ممکن است یک خط مستقیم (فرآیند اکستروژن ریخته ...

دو روش اصلی برای اکسترود فیلم استفاده می شود: اکستروژن فیلم بادی [1]و اکستروژن فیلم ریخته گری[2] در هر  دو روش پلیمر ذوب شده و سپس ...

افزایش میزان ظرفیت تولید نایلون شیرینگ

با لطف خداوند متعال و پشتیبانی شما مشتریان گرانقدر،میزان ظرفیت خطوط تولید نایلون شیرینگ،جوابگوی میزان سفارشات مشتریان نبوده و همین امر موجب بالا رفتن زمان تحویل سفارشات گردید. با توجه به خط مشی صنایع بسته بندی پلی کام،در جهت طرح تکریم مشتریان،طی جلسات برگزار شده ...

با لطف خداوند متعال و پشتیبانی شما مشتریان گرانقدر،میزان ظرفیت خطوط تولید نایلون شیرینگ،جوابگوی میزان سفارشات مشتریان نبوده و همین امر موجب بالا رفتن ...