« بسته بندي شامل ظروف .برچسب و دفترچه راهنماي داخل بسته بندي است و اثر طراحی یک بسته بندي همواره متاثر ازنیازمندیهاي جامعه است علاوه بر آن طراحی نیز خود نقش بسیار مؤثري در کلیه تقاضاها و نیازهاي مورد درخواست در بسته بندي، را داراست .»

لذا طراحی علاوه بر افزایش فروش سبب سلامت کالا و بالا رفتن کلیه قابلیتهاي موردنیاز می شود و همواره بر اساس خصوصیات و ویژگیها ي کالا و سایر عوامل انجام می پذیرد . از آنجا که ظاهر هر بسته نشانگر نگرش سازندهنسبت به تولید کالایش می باشد پس ظاهر ، اولین و قویترین تاثیر این نگرش را در بیننده خود باعث می شود.

« یک طراح زبر دست علاوه بر جذابیت طرح بسته بندي باید عواملی از قبیل فرهنگ اجتماعی ، اروگونومی، سن و سال خریدار، سلامت روحی وجسمی ، سلیقه و اخلاق ، محل فروش و نگهداري ، چگونگی و کیفیت محصول و از همه مهمتر درآمد مصرف کنند گان را در انتخاب شکل و رنگ بسته در نظر بگیرد و همچنین طراح یک بسته بایستی با در نظر گرفتن بازار هدف ، طراحی را انجام داهد ضمن اینکه سلیقه مصرف کننده آن منطقه یا حومه را مد نظر دارد باید براي ورود به بازار هاي مختلف شکل مورد نظر فروشنده ( سوپر مارکت خاص ) را نیز در بسته بندي لحاظ نماید.»

« در طراحی بسته باید از رنگها و تصاویري که نوشته هاي تبلیغاتی که با  فرهنگ بومی آن بازار مطابقت دارد استفاده نمود. مثلا در اروپا از رنگ سبزهاي تیره در اکثر کشورهاي اروپایی مورد علاقه نمی باشد و در ایران از قهوه اي براق – مشکی مات – قرمز مات مورد تنفر است و در سوئیس رنگ زرد یعنی لوازم آرایشی و زرد تخم مرغی نشانه مرگ است.»

« از طرفی انتخاب نام مناسب نیز کمتر از طرح و رنگ بسته بندي نمی باشد چرا که نام مناسب بیانگر محتواي بسته بوده و ضمن ایجاد کشش و تاثیرروانی در ذهن و خاطر خریدار باقی می ماند»

امروز
30
دیروز
113
این هفته
1,023
این ماه
4,094
همه
164,996